Kara – Carolina Tommaso

Terapeuta

Reiki, Aromatologia, Astrologia, Aura-Soma, Yoni Eggs, Womb Blessing, Sagrado Feminino e Florais do Cerrado.